Unitat 57

Mesura d'angles i longituds

Contingut exercicis

Recordem que per prendre mesures d’angles i longituds, disposem dels aparells següents:

Angles:         Transportador d’angles, goniòmetre, sextant, ...
Longitud:    Cinta mètrica, regle graduat, peu de rei, micròmetre, ...

I que les unitats que fem servir són:

Angles:         Graus, minuts i segons.  També podem treballar en radians.
Longituds:  Kilòmetres, hectòmetres, decàmetres, metres, decímetres, centímetres i mil·límetres.

 

Operacions amb angles:

Podem fer les operacions amb els angles expressats en forma complexa.

1. ( 45º 30’ 20’’ ) + (10º 25’ 3’’ ) = 55º 55’ 23’’. Agrupem graus, minuts i segons per separat.

2. (45º 30’ 20’’ ) + (10º 50’ 50’’) = 55º 80’ 70’’.

Com que 70’’ és 1 minut i 10 segons, podrem escriure  55º 81’ 10’’.

I com que 81’ és un grau i 21 segons, el resultat final serà 56º 21’ 10’’.

3. (45º 30’ 20’’) – (10º 15’ 3’’) = 35º 15’ 17’’. Restem els graus, els minuts i els segons.

4. (45º 30’ 20’’) - (10º 50’ 50’’). Tal com està expressada aquesta resta no podem fer les operacions.  Dels 45 graus expressarem un en minuts,  i dels minuts expressarem un en segons.

(44º 89’ 80’’) - (10º 50’ 50’’) = 34º 39’ 30’’.

També podríem transformar els angles en forma incomplexa, i fem les operacions directament amb decimals.

 

Operacions amb longituds.

Per fer operacions expressades en diferents unitats, el més pràctic és passar-les totes a la mateixa unitat.

1. (3 hm 8 dam i 5 m) + (8hm 3 dam i 7 m) = 385 m + 837 m = 1222 metres.

2. (1km 4 dam i 7 m) + ( 2 hm 5 m i 9 cm) = 1047 m + 205’09 m = 1252’09 metres.

3. ( 4 dam 1 m i 6 cm ) – ( 3 m i 5 dm ) = 41’06 m – 3’5 m = 37’56 metres.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.