Unitat 41

Càlcul de raons trigonomètriques

Quan hem de resoldre problemes trigonomètrics necessitarem el valor d’algunes raons trigonomètriques.

Contingut exercicis

Aquests valors els obtindrem habitualment amb la calculadora, i ha de ser una calculadora científica.

MAT_56_4_1

Tot i que dependrà del model de calculadora que tinguem, a totes hem de trobar les tecles:

1)  Mode o RDG

2)  º ‘ ‘’

3)  sin, cos i tan (o tg).

4)  Shift o 2n Func

 

1. Per començar caldrà que ens assegurem de tenir la calculadora en mode DEG si volem treballar amb angles en graus sexagesimals, o en mode RAD si volem treballar amb angles en radians.

A la pantalla hem de veure a la part superior una D (mode DEG) o una R (mode RAD). Per canviar d’un mode a un altre farem servir la tecla (1).

 

2. A més, si hem de treballar amb graus sexagesimals, podem introduir els angles en forma decimal o en forma complexa. El mateix angle es pot escriure com:

30.5º   =  30º 30’ 0’’.

  • Per introduir l’angle 25º 12’ 50’’ haurem d’escriure:

25 [º ‘ ‘’] 12 [º ‘ ‘’] 50 [º ‘ ‘’]

  • Per convertir un angle en forma decimal a l’expressió en graus, minuts i segons, haurem de fer servir la combinació [Shift]+[º ‘ ‘’].

13’45   [Shift]+[º ‘ ‘’]  →  13º 27’ 0’’

 

3. Ara ja podem calcular raons trigonomètriques. A algunes calculadores hem d’escriure primer l’angle i després pitjar la tecla corresponent a la raó trigonomètrica:

sin(50º)  →  50 [sin] = 0.7660....

D’altres, en canvi, funcionen pitjant primer la raó trigonomètrica i després introduint l’angle:

sin(50º)  →  [sin] 50 = 0.7660....

 

4. La inversa de les raons trigonomètriques ens permet calcular l’angle α a partir d’alguna de les seves raons. Per exemple, imaginem que cos (α) = 0.3.  Per calcular l’angle hem de fer:

0.3 [Shift] [cos]  = 72.5423...

   O bé

0.3 [2n Func] [cos]  = 72.5423...

Això vol dir que cos(72.5423º) = 0.3.

Recorda que segons la calculadora haurem d’escriure primer el valor 0.3 i després [Shift] [cos] o a l’inrevés.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.