Unitat 17

Tècniques per parlar bé en públic

Quan hem de fer un discurs oral, és important tenir en compte diversos aspectes.

Contingut exercicis

Primer de tot, cal tenir clar el públic al qual va dirigit. En funció del destinatari, el discurs serà d’un tipus o d’un altre: el registre, el lèxic específic…

Un cop tenim aquesta informació, és important elaborar bé per escrit el discurs que posteriorment pronunciarem en veu alta. Cal que tingui una estructura clara, que sigui coherent, cohesionat i adequat.

A l’hora de parlar en públic, s’han de tenir en compte diversos aspectes que poden ajudar a fer un discurs amè i de fàcil seguiment:

 • Cal que projectem la veu cap endavant, sempre en direcció al públic.
 • Hem de parlar a poc a poc, i pronunciar bé les paraules per tal que tothom ens entengui.
 • Hem de controlar el públic amb la mirada, no fixar-nos en un sol punt, sinó que hem d’anar canviant la mirada i centrar-nos en diversos punts del públic.
 • És important que ens mostrem en una postura que ens sigui còmoda.
 • Si convé, podem portar un esquema en un full, amb quatre anotacions, per si ens perdem o per controlar que no se’ns escapi cap punt.
 • També cal tenir en compte les tècniques de respiració, per tal de poder fer un discurs fluid.
 • Finalment, és molt important que acompanyem el discurs oral amb el llenguatge no verbal, amb una bona gesticulació. Sempre ajuda a atendre i interpretar bé el discurs.

Hi ha, en canvi, un seguit de qüestions que cal evitar:

 • Parlar amb les mans a la butxaca.
 • Beure aigua constantment.
 • Caminar d'un costat a l'altre i mostrar tics.
 • Deixar el pes del cos sobre una cama.
 • Estar de braços i cames plegades.
 • Fer soroll amb el bolígraf o amb la boca.
 • Revisar contínuament els apunts.
 • Jugar amb la polsera, el rellotge o l'anell.
 • Tocar-se els cabells o rascar-se constantment.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.