Unitat 25

Sons, fonemes i grafies

En la llengua catalana, moltes vegades els sons que pronunciem no corresponen a les grafies que escrivim.

Contingut exercicis

Per tant, hem d’anar amb molt de compte quan fem una transcripció fonètica a partir de l’ortografia i, al revés, quan volem escriure a partir d’un so pronunciat.

Cada fonema també té les seves particularitats, i ens podem trobar amb una casuística molt variada. Una mateixa grafia pot arribar a ser representada amb diversos fonemes diferents, segons la vocal que acompanyi o la situació en la qual es trobi dins del mot. Tot seguit, us facilitem un quadre en el qual es pot veure un exemple d’aquests casos, i a la vegada s’observa la relació que hi ha entre els sons (pronúncia), els fonemes (representació fonètica del so) i la grafia (representació gràfica del so). [Font: CPNL]

CAT_4_24a

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.