Unitat 29

Sinonímia i antonímia. Falsos sinònims

Contingut exercicis

De les relacions de significat entre paraules diverses també s'estableixen les relacions de sinonímia i antonímia.

La sinonímia és la relació que hi ha entre paraules que tenen el mateix significat o molt aproximat (amb algun matís).

Per exemple: bell i bonic; alegre i content; tirar i llençar.

 

Hi ha dues classes de sinònims:

  • Els parcials: no sempre poden actuar com a tals en determinats contextos.

Per exemple: pel·lícula i film.

Puc dir: Aquella pel·lícula és molt antiga / Aquell film és molt antic.

Puc dir: Passa'm film transparent per a embolicar els entrepans, però no puc dir: Passa'm pel·lícula transparent per a embolicar els entrepans.

  • Els totals: sempre són sinònims, sigui en el context que sigui.

Per exemple: vas i got.

Dóna'm un vas, que tinc set. Dóna'm un got, que tinc set.

L'antonímia és la relació d'oposició entre dues paraules. El seu significat és contrari.

Per exemple: bonic - lleig, clar - fosc.

 

Trobem dues classes d'antònims:

  • Antònims de sentit invers: l’afirmació d’un dels mots implica l’afirmació de l’altre, ja que designen una mateixa realitat des de punts de vista diferents.

comprar-vendre
matar-morir
donar-rebre
victòria - derrota

  • Antònims complementaris: l’afirmació d’un dels mots implica la negació de l’altre, ja que designen realitats diferents.

viu-mort
mascle-femella
dia-nit
abans-després
fosc-clar
obrir-tancar

Els falsos sinònims són aquelles paraules que utilitzem de manera errònia, però per similitud a la paraula original, en fem un mal ús. Són falsos sinònims, per exemple: aclarir (fer menys fosc) i clarificar (treure d’un líquid les substàncies que l’enterboleixen); o també: adreça (indicació d’un lloc) i direcció (dirigir-se cap a).

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.