Unitat 49

Perífrasis verbals. Ús dels verbs ser i estar

Contingut exercicis

 

Una perífrasi verbal és una fórmula que conté dues formes verbals però que aporten un sol sentit verbal.
Una de les dues formes verbals és variable, porta un verb conjugat; i l’altra és invariable, que correspon a la forma no personal del verb. D’altres vegades, aquest verb auxiliar correspon als verbs ser o estar. Les més usuals són: [Font: CPNL]

Perífrasis verbals d’infinitiu
• D’obligació
Haver de + Infinitiu: Hem d’anar al metge
Caldre + Infinitiu: Cal llegir aquest informe

• De probabilitat
Deure + Infinitiu: Aquesta noia deu tenir uns vint anys

• D’imminència
Anar a + Infinitiu: Ara mateix vaig a posar el pollastre al forn
Estar a punt de + Infinitiu: Està a punt de començar el meu concurs preferit
Començar a + Infinitiu: Quan vaig arribar a Olot començava a ploure

• De possibilitat
Poder + Infinitiu: Ara no et podem atendre

• D’intencionalitat
Voler + Infinitiu: Encara no vull sopar

• De reiteració
Tornar a + Infinitiu: Si no ens surt bé la feina, tornarem a intentar-ho

• Incoativa
Arrencar a + Infinitiu: Quan va veure el fantasma, va arrencar a córrer
Posar-se a + Infinitiu: Quan li vaig explicar l’acudit, va posar-se a riure

• Ponderativa
Arribar a + Infinitiu: Aquest noi té talent, arribarà a ser un bon actor

• Anterioritat
Acabar de + Infinitiu: Els nois acaben de sortir

Perífrasis verbals de gerundi
• Durativa o continuativa
Estar + Gerundi: Estic consultant el tema per Internet
Anar + Gerundi: Mentre netejava, anava cantant

Perífrasis verbals de participi
• De conseqüència
Quedar + Participi: Van quedar bocabadats amb la seva resposta
Restar + Participi: El problema restarà resolt si el parlem

• Resolutiva
Tenir + Participi: Encara no tenim decidit on anirem de vacances.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.