Unitat 27

Mots patrimonials. Substrat, superestrat i adstrat

El català és una llengua romànica, que prové d’una llengua mare: el llatí. Per aquest motiu, trobem moltes relacions entre el català i aquesta llengua ja extingida.

Contingut exercicis

Els mots patrimonials són el resultat de l’evolució del llatí al català.

Per exemple: ignorare, del llatí, esdevé enyorar (mot patrimonial) i ignorar (cultisme).

Durant el procés formació i evolució de la llengua, el català en evolució ha rebut moltes influències d’altres llengües.

Cal que tinguem en compte tres modalitats d’influència lingüística:

  • Substrat: es tracta de la influència que van exercir les llengües parlades al territori on s’originà el català abans de la romanització.
  • Superestrat: es tracta de la influència de llengües que després es van parlar al nostre territori i que no van aconseguir substituir el llatí ni el català.
  • Adstrat: es refereix a la influència mútua entre dues llengües que han conviscut.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.