Unitat 37

Les nasals i laterals. Les vibrants. La hac

Contingut exercicis

 

Les consonants laterals són aquelles que, al pronunciar-les, l’aire surt pels laterals de la llengua, i són: l i ll.

Les consonants nasals són aquelles en les quals l’aire surt pel nas: m, n i ny.

Les paraules que porten l·l són les següents:

 • Comencen amb al·l-: al·legoria, al·leluia...
 • Comencen amb col·l-: col·laborar, col·lisió...
 • Comencen amb il·l-: il·luminació, il·legal...
 • Acaben amb -el·la: aquarel·la, cel·la...
 • Acaben amb -il·la: pupil·la, axil·la...
 • Acaben amb -il·lar: cavil·lar, oscil·lar...

També s'escriuen amb l·l les següents paraules:

 • ampul·lós
 • apel·lar
 • l·lic
 • cal·ligrafia
 • cancel·lar
 • capil·lar
 • l·lula
 • circumval·lació
 • constel·lació
 • cristal·lí
 • el·lipse
 • estel·lar (però: estelat)

 • excel·lent
 • fal·l
 • fal·lera
 • flagel·lar
 • gal·licisme
 • idil·li
 • instal·lar
 • intel·ligent
 • interpel·lar
 • mal·leable
 • maxil·lar
 • medul·la

 • metàl·lic
 • mil·lenari
 • mil·lenni
 • mil·lèsim
 • mil·límetre
 • miscel·lània
 • mol·lusc
 • nul·la
 • pal·liar
 • l·lid
 • paral·lel
 • pel·lícula

 • penicil·lina
 • pol·len
 • protocol·lari
 • pul·lular
 • putxinel·li
 • rebel·l
 • satèl·lit
 • l·laba
 • sigil·lós
 • sol·licitar
 • xarel·lo
 • xitxarel·lo...

S'escriuen amb h les paraules següents: ham, harmonia, heràldic, herba, hereu, hissar, hivern, hivernacle, hort, hulla, humitat... Així com alguns mots cultes: hecatombe, hectolitre, hel·lènic, hemisferi, hemorràgia, hèrnia, hipòtesi, higiene, hipèrbole...

I algunes interjeccions: ah!, oh!, hala!, ehem!, haha!...

Porten h intercalada: ahir, adherir, anihilar, conhort, cohesió, exhaurir, inherent, subhasta... I els compostos alhora, tothora, tothom...

Alerta! No porten hac les paraules següents: coet, cacauet, orxata, ostatge, orfe, Ester, Elisabet...

Les consonants vibrants són aquelles que, al pronunciar-les, es dóna una vibració de l’aire quan aquest surt: r, rr.

Escrivim r:

 • A principi de paraula: rosa.
 • Darrere de consonant: conreu.

Escrivim rr:

 • Entre vocals: terra, arròs.

Hi ha, però, uns quants mots compostos en els quals s'escriu r encara que estigui entre vocals: arítmic, antireligiós, autoretrat, multiracial, eradicar, extraradi, monorail, suprarenal, neorealisme, sobrerealitat, termoregulador, ultraràpid...

A final de mot, la r gairebé no es pronuncia mai. La porten les paraules següents:

→ Els infinitius (cantar, témer, dormir), tret dels de la segona conjugació que acaben amb -re (caure, moure).

→ Les formes del perfet perifràstic (va cantar, va servir...).

→ Les paraules acabades amb els prefixos de derivació -ar (bestiar), -er (fuster), -or (negror) i -dor (venedor).

→ Les paraules derivades que presenten -r en alguna altra paraula de la mateixa família: clar (clara), segur (seguretat)...

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.