Unitat 36

L’apòstrof, la contracció, el guionet

Contingut exercicis

 

Apostrofem un article (el/la) quan acompanya un nom que comença amb una vocal: l’arbre, l’alçada

Hi ha, però, alguna excepció:

  • Quan l’article acompanya un nom femení que comença amb i/u/hi/hu àtones, no apostrofem: la Isabel, la universitat, la història, la humanitat
  • No apostrofem quan volem deixar clar el nom que acompanya aquest article, ja que pot portar dubtes: la asimetria (per no confondre-la amb la simetria).

 

La contracció és un fenomen que duem a terme ortogràficament quan ajuntem una preposició (de, a, per) amb un article. És el cas, per exemple, de la fórmula per + a + el: pel. Altres contraccions són: del (de + el), al (a + el) i can / can (cal + el).

Per exemple: Anem pel voral de la carretera. Mentre que: Anem per la vora de la carretera.

Cal tenir en compte que si el nom que acompanya l’article de la contracció comença amb vocal, haurem d’apostrofar: de l’avi.

 

Utilitzem el guionet segons les normes següents:

  • Els pronoms en posició pre o postverbal: troba'l, mirar-se
  • Els mots que duen els prefixos tònics ex-, vice-, pseudo-, sots-: vice-rector, pseudo-derivat
  • Els mots compostos de dues paraules amb sentit propi, si la primera acaba en vocal i la segona comença en s, r o bé x: para-sol, busca-raons, escura-xemeneies.
  • Algunes expressions repetitives: xino-xano, baliga-balaga.
  • Els números escrits amb lletres, entre les desenes i les unitats, i entre les unitats i les centenes (podem recordar la paraula DUC, com a pista): nou-cents vint-i-cinc.
  • Els mots compostos en els quals el primer element és un cultisme acabat en o: partícules físico-químiques, problemes sòcio-polítics
  • Els punts cardinals: nord-est, sud-oest
  • Alguns mots corrents que duen guionet: poca-vergonya, poca-solta, abans-d'ahir, adéu-siau
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.