Unitat 60

Les avantguardes

És el moviment artístic i cultural que durant la segona i tercera dècada del segle XX s’enfronta als pilars bàsics de la cultura burgesa (ordre, disciplina, racionalitat, lògica, art numèric...).

Contingut exercicis
1[1] 2[1]

 

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.