Unitat 16

L’argumentació: el debat i el col·loqui

El text argumentatiu presenta dues modalitats orals: el debat i el col·loqui.

Contingut exercicis

El debat és un diàleg entre dues o més persones que volen argumentar el seu parer sobre un tema determinat, a la vegada que intenten de convèncer l’altre de la seva opinió. És de caràcter formal i moltes vegades té un moderador que el regula i el controla.

Acostumem a identificar els debats amb els mitjans de comunicació, però també els podem viure en situacions de la vida quotidiana, com ara en el món de l’ensenyament (les taules rodones, els debats a classe...).

El col·loqui també és un diàleg sobre un tema formal. Un exemple de col·loqui pot ser una taula rodona on algun escriptor presenta un llibre i, tot seguit, enceta una tertúlia sobre el tema, però amb un caràcter formal. La tertúlia en seria la versió informal.

És important, en ambdós casos, que tots els participants del diàleg expressin les seves opinions, així com respectar el torn de paraula i el respecte mutu.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.