Unitat 41

L'accent i la dièresi

Contingut exercicis

 

Les regles d'accentuació són les següents:

Primer de tot, cal separar la paraula en síl·labes i determinar quina és la síl·laba tònica. Quan sapiguem si es tracta d'una paraula aguda (última síl·laba tònica), d'una paraula plana (penúltima síl·laba tònica) o bé d'una paraula esdrúixola (antepenúltima síl·laba tònica), hem de mirar com acaba aquesta paraula per saber si s'ha d'accentuar.

 • Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal (a, e, i, o, u); en vocal + -s (-as, -es, -is, -os, -us) o en -en o -in.

ca-, pas-tís

 • Les paraules planes s'accentuen quan no acaben en cap de les terminacions que hem indicat per a les agudes: vocal (a, e, i, o, u); en vocal + -s (-as, -es, -is, -os, -us) o en -en o -in.

plà-tan, e-xa-men

 • Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes sempre.

his--ri-a, far--ci-a

 

La dièresi és un signe ortogràfic que només es col·loca damunt de la i o de la u.

La col·loquem en els casos següents:

 1. Per assenyalar que s'ha destruït el diftong.
 2. Per reforçar la pronunciació d'una i o una u.
 3. I també porten dièresi:
  • Mots cultes acabats en -tat, -al i -itzar.
  • Mots derivats d'altres que també porten dièresi.

oïda, heroïcitat, judaïtzar, ruïna, arruïnat

Excepcions de la dièresi:

 1. Verbs en infinitiu, gerundi, futur i condicional.
 2. Cultismes acabats en -us i -um.
 3. Els prefixos: anti-, co-, contra-, re- i semi-.
 4. Els sufixos: -isme i -ista.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.