Unitat 56

La renaixença i el romanticisme

El Romanticisme va triomfar durant la primera meitat del S. XIX i es va desenvolupar en un context de canvis socials i polítics. La Renaixença és un moviment cultural i literari que va sorgir a partir del Romanticisme per recuperar la llengua i la literatura.

Contingut exercicis
Història de la literatura- La Renaixença i el Romanticisme
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.