Unitat 62

La poesia postsimbolista

Contingut exercicis

 

Durant els anys vint i trenta del segle xix, la poesia —juntament amb el teatre— va ser un gènere poc conreat. Cal recordar que el gènere per excel·lència de l’època de preguerra va ser la novel·la.

La poesia que caracteritza aquest moment previ a la Guerra Civil espanyola és clarament diferenciada i apartada de l’avantguardista.

Va concebre’s com una reacció contra el naturalisme i el realisme. El precursor va ser Charles Baudelaire.

El simbolisme, corrent literari d’origen francès, i del segle xix, es va caracteritzar per expressar idees i sentiments, els quals eren reproduïts pel lector de les obres, mitjançant símbols. Per exemple, i per tal de diferenciar-se dels poetes que hi havia hagut fins al moment, els postsimbolistes utilitzaven el vers lliure.

El postsimbolisme va ser el simbolisme portat a l’extrem per tal d’aconseguir la poesia pura. Defugien la realitat per tal de crear-ne una altra en un altre nivell tant cultural com intel·lectualment parlant.

El llenguatge fou sotmès a un procés d’elaboració intel·lectual per tal d’arribar al valor absolut i a la suggestió sensual (ritme i música) de la paraula.

 

A Catalunya, el màxim representant en fou Carles Riba, que cultivava una poesia bella, amb musicalitat, pura, perfecta…

Però cal citar altres poetes postsimbolistes com ara Marià Manent, Joan Vinyoli, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Agustí Bartra, Clementina Arderiu, Tomàs Garcés, Màrius Torres…

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.