Unitat 65

La poesia de postguerra

Durant l’etapa de la postguerra i tot el període de la dictadura franquista, des del 1939 (any en què va acabar la guerra civil) fins al 1975 (any en què mor el dictador Franco), destaquen especialment tres poetes en llengua catalana: Salvador Espriu, Pere Quart i Joan Vinyoli.

Contingut exercicis
Història de la literatura. La poesia de postguerra
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.