Unitat 14

La novel·la: característiques

La prosa inclou el gènere narratiu, que al seu torn abasta totes les obres que expliquen uns fets, amb uns personatges, que es desencadenen en un lloc i en un temps determinats. Aquestes històries són explicades per un narrador, bé sigui intern o extern.

Contingut exercicis

En el gènere narratiu trobem:

 • La novel·la, que és un relat en prosa, d'extensió considerable, en què s'explica normalment una història de ficció amb una finalitat lúdica.
 • La novel·la curta, un relat en prosa d'un esdeveniment de ficció. És més curta que la novel·la i la història no és tan complexa.
 • El conte, un relat breu en prosa d'una història de ficció.

En la novel·la, hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte.

 • L'estructura: una novel·la presenta una estructura externa per capítols. Internament, hi ha una introducció de la història, un desenvolupament dels fets i una conclusió, en què es resol el conflicte o es desenllaça la història.
 • Els personatges: poden ser de diverses classes; ens poden ser presentats o bé podem anar-los coneixent segons com se'ns explica que actuen.
 • El lloc i el temps: la història transcorre en un lloc i en un temps determinats, de manera que la novel·la pot contenir diversos paràgrafs descriptius en els quals se'ns dibuixin aquests aspectes.

Cal tenir en compte que el temps del relat no sempre és el mateix que el de la història. En una novel·la, per exemple, es poden explicar sis estius, vint anys després —tot fent un flashback.

 • El narrador: té un paper molt important en la novel·la, ja que és qui ho explica tot. Hi ha dos tipus de narrador:
  • Narrador extern:
   • Omniscient: ho veu i ho sap tot.
   • Observador exterior: ho veu tot des de fora però no hi entra.
   • Editor: en 3a persona com si s’ho hagués trobat.
  • Narrador intern:
   • Protagonista: personatge principal i de més importància.
   • Secundari: un altre personatge no tan important.
   • Polifònic: diversos personatges que alternen les veus.
   • Testimoni: explica els fets, no hi ha participat.

El conte és un relat breu en prosa d'una història de ficció. L'estructura que presenta és força senzilla, hi intervenen pocs personatges i són poc complexos. A diferència de la novel·la, al conte no tenim capítols: tota la història és narrada de cop.

De vegades, els contes poden contenir un missatge final, una moralitat... Però bàsicament serveixen per a entretenir, com les novel·les.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.