Unitat 66

La narrativa de postguerra

Mercè Rodoreda i Llorenç Villalonga foren dos dels autors principals que conrearen el gènere de la novel·la en català. Es consideren autors de postguerra, però van haver d’exiliar-se per tal de poder continuar amb la seva producció literària.

Contingut exercicis
Història de la literatura. La Narrativa de Postguerra

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.