Unitat 70

La literatura des de 1975 fins els nostres dies

La mort de Franco, l’any 1975, i el final de la llarga dictadura franquista, suposa per a Catalunya una enorme transformació política i social, i també canvia radicalment la situació literària. Ja es pot tornar a pensar en català, a escriure en català, a produir en català…

Contingut exercicis
1[2] 2[1] 3[1]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.