Unitat 69

La literatura dels anys seixanta fins al 1975

A principi dels anys seixanta sorgeix a Catalunya un nou moviment literari, compromès amb la societat catalana i amb voluntat de recuperació del catalanisme. Era un moviment contrari al franquisme i d’una revolució contra aquells autors havien conreat dins de les avantguardes i el simbolisme.

Contingut exercicis
Història de la literatura- La literatura dels anys seixanta fins al 1975
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.