Unitat 61

La literatura de preguerra

Durant els anys vint i trenta del segle xx es viu una greu crisi del gènere novel·lístic a tot Europa. A Catalunya, la novel·la havia estat rebutjada pels escriptors noucentistes, que creien que era un gènere comercial d’entreteniment. Però a partir de 1917 comença a fer-se evident la necessitat de la novel·la en la cultura.

Contingut exercicis
Història de la literatura. La literatura de preguerra
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.