Unitat 63

La literatura de postguerra

Finalitzada la Guerra Civil espanyola, l’any 1939, amb la victòria del bàndol feixista del general Franco, es va imposar una fèrria dictadura, la qual prohibia l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits. I, evidentment, la literatura i la cultura catalanes es van veure reprimides i ofegades en un règim de restriccions molt estrictes.

Contingut exercicis

Fins al 1960, aproximadament, van ser anys molt durs, en els quals el sistema polític es va veure reforçat i consolidat. Molts dels autors catalans van haver d’exiliar-se i escriure lluny del país. Els que es van quedar, van haver de publicar en castellà i passar una dura censura.

Del 1960 al 1980, s’esdevenen un seguit de fets que van fer trontollar aquesta imposició.

Es dóna un cert relaxament de la vigilància del règim respecte de l’ús de la llengua, es comença a obrir el comerç i els intercanvis a nivell internacional, es mira cap a Europa, i s’accentua la resistència contra el sistema…  I finalment, la mort del dictador, l’any 1975, suposà el començament d’una nova època.

El 1979, el català rep el reconeixement de llengua oficial.

En aquests moments, es recuperarà, també, la literatura catalana. Alguns autors exiliats, com ara Joan Brossa, Mercè Rodoreda, Pere Calders…, tornen i podran continuar escrivint i publicant en català.

També es dóna una recuperació lenta però eficaç en molts altres àmbits la cultura catalana: apareixen els primers mitjans de comunicació, com la televisió i la ràdio, que emeten en llengua catalana; surten diaris en català…

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.