Unitat 54

La il·lustació i el neoclassicisme

El segle XVIII és un segle en el qual trobem una escassa producció literària, ja que es va prohibir publicar en català.

Contingut exercicis
1[2] 2[2]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.