Unitat 2

La correcció gramatical

Les propietats textuals són l’adequació, la coherència i la cohesió. En alguns casos, també s’hi inclou la correcció gramatical. Es tracta d’una propietat textual que comprèn l’estilística i la presentació.

Contingut exercicis

Quan parlem de l’estilística ens referim al lèxic utilitzat, a la varietat de vocabulari. Mentre que la presentació correspon a l’aspecte formal del text, a qüestions de tipografia i d’acabats.

Aquesta propietat textual pretén que cada text sigui ric, que sigui entenedor, que no aporti ambigüitat, que pugui ser llegit amb fluïdesa… Per tant, corregirem tots aquells errors que no ens permeten aconseguir aquesta excel•lència textual.
Els errors gramaticals més freqüents són:

 •  La concordança entre el verb i el subjecte.
  La gent han dit que no. Ha de ser: La gent ha dit que no. El mot ‘gent’ és un nom col•lectiu i, per tant, ha d’anar en singular.
 • L’anacolut: designa una construcció gramatical incoherent en la qual la primera part de la frase no lliga sintàcticament amb la segona.
  En aquell restaurant feien un arròs boníssim, el seu cap de sala és holandès.
 • El pleonasme: consisteix en repetir dos conceptes en un mateix sintagma o frase.
  Llibreria de llibres.
 • L’ambigüitat: construccions que poden aportar diversos significats i, per tant, ens fan confondre.
  He recollit les notes de les alumnes dolentes. En aquest cas, no sabem si ‘dolentes’ es refereix a les notes o a les noies. I si ens referim a les notes, hauria de ser He recollit les notes dolentes de les alumnes.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.