Unitat 30

Hipònims i hiperònims. L'habilitació

Contingut exercicis

En el camp de la semàntica, s’estudia la relació d’hiponímia entre diversos mots. Es tracta d’una relació de família semàntica.

Els mots hipònims presenten una relació familiar de semblança per algun aspecte en concret, per això formen part d’un mateix grup de paraules.

El mot hiperònim encapçala el grup dels mots hipònims, com si en fos el títol. Tots els mots que completen el grup són els hipònims, i, entre ells, tenen una relació de cohiponímia.

Per exemple: vehicle és un mot hiperònim; cotxe, camió, moto, tramvia, metro, tren... són mots hipònims i tenen vehicle com a hiperònim.

 

L’habilitació és el procés gramatical mitjançant el qual canviem la categoria gramatical de les paraules. Per exemple, mòbil és un adjectiu que aplicat al nom telèfon significa ‘telèfon que ens podem endur d’un lloc a un altre’.

Però és un mot tan utilitzat que hem deixat de fer-lo servir com a adjectiu i ja directament diem «Deixa’m el mòbil per telefonar», de manera que l’hem convertit en un nom.

Una forma d’habilitació molt comuna és la utilització dels gentilicis com a noms, quan originàriament es tracta d’adjectius. Per exemple: homes catalans - els catalans.

I, també, l’ús dels noms propis com a noms comuns, com ara els pertanyents a les marques comercials: unes xiruques (quan en realitat es tracta de la marca de les bótes).

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.