Unitat 26

Fonètica i fonologia

La fonètica és l’apartat de la llengua que estudia els sons. Es tracta de representar els sons de les grafies que escrivim (ortografia).

Contingut exercicis

La fonologia és l’encarregada de l’estudi dels fonemes. Els fonemes són els representants dels sons.

Atès que la llengua catalana presenta una notable varietat dialectal, tractarem el tema des de la varietat estàndard, que coincideix amb el parlar del català central.

En primer lloc, cal fer una distinció bàsica entre vocals i consonants.

El sistema vocàlic del català central conté vuit vocals, que es classifiquen segons el punt i el mode d’articulació de cada vocal dins del sistema bucal:

CAT_4_23a

El punt d’articulació és el lloc en el qual es col·loca la llengua per tal de produir el so.

El mode d’articulació correspon a la manera com surt l’aire, tal com és expulsat, per produir el so.

La sonoritat tracta la vibració de les cordes vocals en el moment de la producció del so. Si aquestes vibren, es tracta d’un so sonor; si no vibren, es tracta d’un so sord.

Així doncs, en el quadre de l’Associació Fonètica Internacional (AFI), els sons consonàntics queden de la manera següent :

CAT_4_23b

Mode d’articulació

 • Oclusiu: l’aire surt de cop.
 • Fricatiu: l’aire surt fregant.
 • Africat: conjunt de dos sons, un dels quals surt de cop i altre, fregant.
 • Aproximant: un oclusiu que es troba entre vocals.
 • Nasal: l’aire surt pel nas.
 • Lateral: l’aire surt pel lateral de la llengua, quedant la mateixa en l’eix central de la boca.
 • Ròtic: l’aire surt vibrant.

 

Punt d’articulació

 • Bilabial: quan els dos llavis estan en contacte per produir el so.
 • Labiodental: per produir el so, posem en contacte les dent superiors amb el llavi inferior.
 • Dental: la llengua entra en contacte amb les dents.
 • Alveolar: col·loquem la llengua als alvèols, situats just darrere de les dents superiors.
 • Palatal: col·loquem la llengua a la part central del paladar.
 • Velar: col·loquem la part posterior de la llengua al final de tot del paladar, gairebé tocant la campaneta, aquesta és la zona velar.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.