Unitat 19

Els gèneres periodístics d'argumentació

Dins del gènere periodístic, trobem dues classes de textos, els merament informatius i els d’argumentació.

Contingut exercicis

Els textos d'argumentació són els que s’usen per a donar a conèixer una ideologia determinada, una opinió…, sempre sobre alguna notícia tractada o sobre algun tema d’interès i/o d’actualitat.
Aquests textos acostumen a tenir una tipologia textual argumentativa, per tal de transmetre uns raonaments que pretenen ser divulgatius. N’hi ha quatre classes: la carta al director, l’editorial, la columna i l’article d’opinió.

  • L’article d’opinió: text expositiu o argumentatiu que presenta l’estructura d’aquesta tipologia, i que explica els fets des d’un punt de vista determinat.
  • La carta al director: escrits dels lectors dirigits al director d’un mitjà de comunicació per tal de donar-li a conèixer una opinió, algun desacord, una felicitació…
    També poden ser cartes al lector, en les quals és el director qui s’adreça als lectors per tal d’expressar-los l’opinió sobre alguna qüestió.
  • L’editorial: article d’opinió que determina la línia de la publicació. És afí a la ideologia de la publicació i la persona que l’escriu acostuma a tenir-hi una dedicació periòdica.
  • La columna: text periodístic escrit per una mateixa persona cada setmana (o de més d’un cop a la setmana). Segueix la línia de la publicació i l’autor hi expressa la seva opinió, ideologia o manera de pensar sobre un tema determinat.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.