Unitat 13

Els gèneres i els subgèneres literaris

El gènere literari fa referència a les diferents modalitats o categories en que es classifiquen les obres literàries tenint en compte el tema que tracten o la seva estructura.

Contingut exercicis

A partir de l’època clàssica, amb la literatura grega i romana, es van començar a classificar les obres literàries en tres gèneres: lírica, èpica i teatre.

Actualment, destaquen tres gèneres literaris: la prosa, la poesia i el teatre.

La prosa inclou el gènere narratiu, amb totes les obres que expliquen uns fets, amb uns personatges, que es desencadenen en un lloc i temps determinats. Aquestes històries són explicades per un narrador, bé sigui intern o extern.

En el gènere narratiu trobem:

  • La novel·la, és un relat escrit en prosa amb una extensió que pot ser considerable, on s’explica generalment una història de ficció amb uns personatges, un narrador i una ambientació, i té una finalitat lúdica.
  • La novel·la curta, és un relat escrit en prosa on s’explica algun fet de ficció. Aquest relat és més curt que el de la novel·la i la història acostuma a ser menys complexa.
  • El conte, és un relat breu,  escrit en prosa on s’explica una història de ficció. L’estructura del conte és molt senzilla, la trama es desenvolupada per un nombre reduït de personatges i l’argument és molt bàsic.

La poesia és el gènere literari utilitzat per expressar els sentiments i les vivències més íntimes de l'autor. Majoritàriament, la trobem escrita en versos que tenen una rima i un ritme determinats.

El teatre és la representació de la novel·la. En el teatre, els personatges de la història prenen vida i diuen —de viva veu— els seus parlaments, sense la necessitat d'un narrador.

Les formes més rellevants del teatre són:

  • La tragèdia, obra de temàtica complexa, amb uns personatges que seran arrossegats per un destí tràgic amb un desenllaç trist o desgraciat.
  • La comèdia, obra de temàtica oposada a la tragèdia, per tant, es caracteritza per tenir  un final feliç.
  • El drama o tragicomèdia:obra que té característiques comunes amb la tragèdia i  la comèdia.  La història potser una ficció o estar centrada en aspectes de la vida quotidiana amb la finalitat de que sigui propera a l’espectador, i els personatges que intervenen estan condicionats pel seu caràcter o per les normes socials, però amb un final favorable o feliç.  El melodrama  obra que presenta una història exageradament sentimental, amb personatges molt plans o esquemàtics (el bo, el dolent, la jove donzella, etc.).
  • El teatre líric o musical, obres en què la música té un caràcter molt important. Hi destaquen l'òpera (on tots els diàlegs dels actors són cantats), l'opereta, la sarsuela i la revista (on només una part dels diàlegs és cantada).
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.