Unitat 72

Els dialectes del català

Contingut exercicis

La variació geogràfica és la variació lingüística que s’utilitiza en un territori determinat, dins de l’àmbit geogràfic general d’ús d’aquella llengua. Són el que anomenem dialectes. Per tant, la varietat geogràfica o dialecte és la modalitat que adquireix una llengua en cada part del seu territori. Moltes llengües del món tenen varietats geogràfiques.

Les varietats geogràfiques del català es diferencien en dos grans blocs: el català occidental i el català oriental, que al seu torn engloben diversos dialectes i subdialectes:

cat_53

Les línies imaginàries que s’utilitzen per marcar sobre un mapa la separació entre dues àrees dialectals (o també entre dues llengües) reben el nom d’isoglosses. Entre dialectes, però, hi sol haver una franja ampla de transició, i el pas d’un dialecte a un altre rarament és sobtat.

D’altra banda, en molts casos, i sobretot entre la gent jove, alguns trets dialectals van entrant cada cop més en desús, en benefici de les formes més estàndards del llenguatge, afavorides pels mitjans de comunicació, les publicacions, etc.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.