Unitat 67

El teatre de postguerra

Un cop finalitzada la Guerra Civil espanyola, alguns escriptors catalans exiliats van començar a tornar.

Contingut exercicis
Història de la literatura- El teatre de postguerra
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.