Unitat 7

El teatre: característiques del text teatral

El teatre és la representació de la novel·la.

Contingut exercicis

En el teatre, els personatges de la història prenen vida i diuen, de viva veu, els seus parlaments, sense la necessitat d'un narrador.

Les formes més rellevats del teatre són:

  • La tragèdia: obra de temàtica complexa, amb uns personatges que seran arrossegats per un destí tràgic amb un desenllaç trist o desgraciat.
  • La comèdia: obra de temàtica oposada a la tragèdia, per tant, es caracteritza per tenir  un final feliç.
  • El drama o tragicomèdia: obra que té característiques comunes amb la tragèdia i  la comèdia.  La història potser una ficció o estar centrada en aspectes de la vida quotidiana amb la finalitat de que sigui propera a l’espectador, i els personatges que intervenen estan condicionats pel seu caràcter o per les normes socials, però amb un final favorable o feliç. El melodrama obra que presenta una història exageradament sentimental, amb personatges molt plans o esquemàtics (el bo, el dolent, la jove donzella, etc.).
  • El teatre líric o musical:  obres en què la música té un caràcter molt important. En destaquen l'òpera (on tots els diàlegs dels actors són cantats), l'opereta, la sarsuela i la revista (on només una part dels diàlegs és cantada).

En el teatre hi ha altres elements que també cal tenir en compte, com ara l'escenificació, que consisteix en dur a escena el text escrit. Cal reproduir la situació descrita mitjançant un atrezzo, un decorat.

El vestuari dels personatges també és important, així com tenir un apuntador (aquell qui, des de darrere del taló, recorda el text que els personatges obliden, o ajuda en cas que el personatge quedi encallat).

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.