Unitat 58

El segle XX: context històric i social

Després de la crisi colonial espanyola de finals del segle XIX, el nou segle es presenta com una època de canvis i de transformacions.

Contingut exercicis
Història de la literatura- El segle XX- context històric i social (1)

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.