Unitat 55

El segle XIX: context històric i social

Contingut exercicis
Història de la literatura. El segle XIX- context històric i social
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.