Unitat 59

El noucentisme

Noucentisme: moviment cultural i ideològic que donà forma a les idees polítiques de la burgesia. Parteix del Modernisme, però se n’allunya per discrepàncies ideològiques i culturals. S'inicia al 1906, cap al 1917 comença la davallada i el 1923 suposa la seva fi.

Contingut exercicis
Història de la literatura. El Noucentisme
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.