Unitat 57

El modernisme

El Modernisme és un moviment de renovació cultural que responia a la voluntat de transformar la cultura catalana en una cultura moderna, nacional i europea.

Contingut exercicis
Història de la literatura. El Modernisme
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.