Unitat 18

El llenguatge publicitari. Principals recursos expressius

Avui en dia la publicitat forma part inevitable de la nostra vida.

Contingut exercicis

Trobem publicitat arreu i no ens n’adonem. Constantment rebem ímputs publicitaris que interioritzem, ens els creiem i pretenem aconseguir allò que se’ns ha publicitat.

En aquest tipus de textos s’utilitza l’argumentació, però per persuadir, és a dir, per arribar als sentiments. Així, no s’actua sobre la raó, sinó sobre l’emoció: pretenem posar-nos aquells texans que ajusten al nostre cos, o bé posar-nos el pinta-llavis vermell passió per estar més atractius o atractives… Volem estar bé, fer bona impressió, agradar… i la publicitat s’orienta a aquests desitjos.

Moltes vegades, s’utilitzen frases que són breus i fàcils de recordar, que impacten i que memoritzem ràpidament, cançons que repetim sense adonar-nos-en…

També es juga amb la semàntica: es fan servir paraules fent-hi un joc positiu o negatiu segons el significat que prèviament els hi hem donat.

S’utilitzen els colors: hi ha una relació amb l’objecte que es publicita o el significat que se’ls vol donar.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.