Unitat 52

El concepte "decadència". La literatura moderna

L'edat moderna engloba tres segles: XVI, XVII i XVIII.

Contingut exercicis
1

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.