Unitat 7

Los subgéneros poéticos

Contingut exercicis
1[1] 2[1] 3[2] 4[1] 5[1]

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.