Unitat 53

La narrativa: Ramon J. Sender, Camilo José Cela y Carmen Laforet

Contingut exercicis
1[1] 2[2]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.