Unitat 75

La narrativa: Leopoldo Alas “Clarín” y Benito Pérez Galdós

Contingut exercicis
1[1] 2[1] 3[1] 4[1]

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.