Unitat 70

La narrativa. José de Espronceda

El autor representa el prototipo de romántico liberal.

Contingut exercicis
1[1]2[2]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.