Unitat 60

La literatura de vanguardias

La literatura de vanguardias surge a partir del movimiento vanguardista de principios del siglo XX.

Contingut exercicis
Historia de la literatura- La literatura de vanguardias

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.