Unitat 17

El texto descriptivo, el expositivo y el argumentativo

Contingut exercicis
1[1]2[1] 3[1] 4[1] 5[2]
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.