Unitat 55

Unitats de mesura

Una unitat de mesura és una quantitat que fem servir per mesurar magnitud física.  

Contingut exercicis

El Sistema Internacional d’Unitats estableix les unitats que hem de fer servir internacionalment. En aquesta càpsula repassarem les unitats de longitud, de massa i de capacitat, que segueixen un sistema decimal.  Després repassarem les unitats de temps i d’angles, que segueixen un sistema sexagesimal.

 

  1. Unitats de longitud.

La unitat fonamental és el metre.  A més del metre hi ha múltiples i divisors:

km hm dam m dm cm Mm
quilòmetre hectòmetre decàmetre metre decímetre centímetre mil·límetre

 

Per fer canvis d’una unitat a una altra, hem de multiplicar o dividir per la unitat seguida de zeros.  Si passem d’una unitat a una altra més petita, multipliquem per 10 a cada pas.  Si passem d’una unitat a una altra més gran, el que farem és dividir:

a) 25 hm = 25·100 m = 2500 m. →  Multipliquem per 100, ja que hi ha 2 passos.

b) 7 dam = 7·100 cm = 7000 cm →  Multipliquem per 1000, ja que hi ha 3 passos.

c) 48 cm = 48:10 dm = 4’8 dm →  Dividim entre 10, ja que hi ha un únic pas.

d) 9 m = 9:100 hm = 0’09 hm →  Dividim entre 10, ja que hi ha 2 passos.

 

2.  Unitats de massa

La unitat fonamental és el gram.  Els múltiples i els divisors del gram són:

kh hg dag g dg cg Mg
quilogram hectogram decagram gram decigram centigram mil·ligram

 

Per fer canvis d’unitats actuarem exactament igual que amb les unitats de longitud.  Caldrà multiplicar o dividir per la unitat seguida de zeros.

 

  1. Unitats de capacitat.

La unitat fonamental és el litre.  Els múltiples i els divisors del litre són:

kl hl dal l dl cl Ml
quilolitre hectolitre decalitre litre decilitre centilitre mil·lilitre

 

Per fer canvis d’unitats actuarem exactament igual que amb les unitats de longitud.  Caldrà multiplicar o dividir per la unitat seguida de zeros.

 

  1. Unitats de temps.

Per mesurar el temps comptem amb les unitats: hora, minut i segon.  A diferència de les unitats anteriors, aquestes no es relacionen amb un sistema decimal.  Les relacions són:

1 hora = 60 minuts = 3600 segons

1 minut = 60 segons

 

  1. Unitats per mesurar angles.

Per mesurar angles comptem amb el grau.  Un grau s’obté dividint una volta sencera en 360 parts iguals.  Això vol dir que l’angle que fa una volta sencera mesura 360 graus.

A més del grau tenim dos divisors:  el minut i el segon.

1 grau = 60 minuts = 3600 segons

1 minut = 60 segons.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.