Unitat 48

Histograma i polígon de freqüències

Quan hem d’estudiar una variable estadística, si hem agrupat les dades en intervals, el gràfic que farem servir és un histograma, que també es pot acompanyar d’un polígon de freqüències.  Veurem com es construeixen amb l’exemple de la unitat anterior.

Contingut exercicis
Interval Marca de classe Freq. Absoluta Freq. relativa
[170, 175] 172,5 3 3/14 = 0,2142
[175, 180] 177,5 2 2/14 = 0,1428
[180, 185] 182,5 3 3/14 = 0,2142
[185, 190] 187,5 4 4/14 = 0,2857
[190, 195] 192,5 2 2/14 = 0,1428
Total:   14 1

 

Sobre l’eix horitzontal representarem els intervals:

MAT_9_3_2

I a continuació, sobre cada interval aixequem una barra d’alçada igual a la freqüència absoluta.

MAT_9_3_2

Observa que les barres en un histograma s’han de dibuixar juntes, a diferència del diagrama de barres, que té les barres separades.

Aquest gràfic es pot completar representant el punt mig  i superior de cada barra, i els unim.  D’aquesta forma obtenim el polígon de freqüències.

MAT_9_3_3
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.