Unitat 3

Equacions de primer grau amb parèntesi

Contingut exercicis

Per resoldre una equació que conté parèntesi, com per exemple:

2(x-3)+5(x+2)=39

Començarem per eliminar els parèntesi,  multiplicant tots els termes de l’interior pel nombre que hi hagi al davant.

2\cdot x-2\cdot 3+5\cdot x+5\cdot 2=39

2x - 6 + 5x + 10 = 39

I ara transposem els termes:

2x+5x=39+6-10

7x = 35

x=\frac{35}{7}=5

 

Fem ara un altre exemple:

12-3(x-4)=27

12-3x+12=27

-3x=27-12-12

-3x = 3 \rightarrow x= \frac{3}{-3}= -1

I per últim una equació que tingui parèntesi i claudàtors:

 2x- [6-2(5x-4)]=6x-2

Eliminarem en primer lloc el parèntesi:

2x-[6-10x+8]=6x-2

I ara suprimirem el claudàtor:

 2x-6+10x-8=6x-2

Ara podem transposar els termes per acabar aïllant la incògnita:

2x+10x-6x=-2+6+8

6x=12\rightarrow x=\frac{12}{6}=2

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.