Unitat 33

Àrea de figures planes

Per poder calcular l’àrea d’una figura plana recordem primer les fórmules de l’àrea dels principals polígons.

Contingut exercicis
  1. Quadrat.
MAT_35_3_1
  1. Rectangle.
MAT_35_3_1

 

  1. Triangle.MAT_35_3_3
  1. Rombe.MAT_35_3_4
  1. Trapezi.MAT_35_3_5
  1. Polígon regular.MAT_35_3_6
  1. Circumferència.MAT_35_3_7

Per calcular l’àrea d’algunes figures haurem de fer combinacions d’aquestes figures bàsiques.

També ens trobarem algunes figures on no disposem dels costats que intervenen a la fórmula.  Sovint els podrem calcular amb el teorema de Pitàgores.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.