Unitat 58

Varietats de la llengua catalana

Contingut exercicis

La llengua catalana es parla en territoris diversos, on està reconeguda per les Administracions públiques com a llengua oficial (o cooficial): al Principat de Catalunya, a Andorra, a les illes Balears, al País Valencià, al municipi de l'Alguer (a l’illa de Sardenya), a la Catalunya del Nord i al que es coneix com a Franja de Ponent, i que correspon a les comarques d’Aragó limítrofes amb el Principat de Catalunya.

El català que es parla en tots aquests territoris (i dins d’ells) no és, però, exactament igual, sinó que es manifesten diversos dialectes i subdialectes; per definir-los i determinar la seva implantació geogràfica, els estudiosos es basen en unes línies anomenades isoglosses, que separen els llocs per la presència o l’absència de trets lingüístics determinats.

La llengua catalana presenta, doncs, una varietat dialectal important, que es presenta amb diferències a nivell fonètic, morfosintàctic i lèxic. Una primera classificació distingeix entre el català oriental i el català occidental, que solen distingir-se fàcilment per la pronunciació diferent de la vocal neutre, i dins dels quals s’agrupen les diverses varietats dialectals:

  • Català oriental: rossellonès, central, balear i alguerès.
  • Català occidental: valencià i nord-occidental.

Dins d’aquestes varietats dialectals trobem subdialectes, depenent de la zona concreta dels parlants.

mapa_59
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.