Unitat 63

Les llengües al món. Les famílies lingüístiques

Actualment, es parlen al món més de 6.000 llengües. N’hi ha que són parlades per molts milions de persones, mentre que d’altres, la majoria, es mantenen vives gràcies a grups de parlants molt reduïts; de fet, constantment desapareixen llengües al món pel fet que ja no queda ningú que sàpiga utilitzar-les.

Contingut exercicis

Informes recents de la UNESCO alerten que més de la meitat de les llengües del món es troben actualment en perill d’extinció i poden desaparèixer al llarg del segle en que ens trobem.

Pel que fa a les llengües més parlades, són:

Llengua

Núm. de parlants natius

Xinès mandarí 845-1025 milions
Castellà 329-390 milions
Anglès 328 milions
Hindi, Urdú 240-490 milions
Àrab 206-452 milions

 

La diversitat entre totes les llengües és molt gran, i no només s’utilitzen alfabets diferents, sinó també altres sistemes d’escriptura (ideogrames, abdajs, sil·labaris…). Però, tot i la gran quantitat de llengües i la seva diversitat, la majoria estan emparentades històricament amb d’altres, és a dir, deriven d’una llengua anterior més antiga.

Un grup de llengües que deriven d'una mateixa llengua més antiga, la qual va donar lloc a diferents llengües, normalment inintel·ligibles entre si, és el què es coneix com a família lingüística.

A Europa, per exemple, la majoria de les llengües que es parlen pertanyen a la família lingüística indoeuropea, i provenen, per tant, d’una única llengua que rep el nom d’indoeuropeu, de la qual deriven també moltes altres llengües que avui es parlen a Àsia (des de la Mediterrània oriental fins a la Índia). Així doncs, dins la família indoeuropea trobem les llengües romàniques (català, castellà, italià, portuguès, francès...), les germàniques (anglès, alemany, danès...), les eslaves (rus, txec, polonès...), les indoiranianes (urdú, persa,...), les cèltiques (irlandès, escocès,...), l'albanès, el grec i l'armeni.

 

Les principals famílies de llengües del món són, a part de l'indoeuropeu, les següents:

llengues
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.