Unitat 40

Les grafies r/h i els dígrafs rr/l·l

Contingut exercicis

 

Les paraules que porten l·l són les que:

→ Comencen amb al·l-: al·legoria, al·leluia...

→ Comencen amb col·l-: col·laborar, col·lisió...

→ Comencen amb il·l-: il·luminació, il·legal...

→ Acaben amb -el·la: aquarel·la, cel·la...

→ Acaben amb -il·la: pupil·la, axil·la...

→ Acaben amb -il·lar: cavil·lar, oscil·lar...

També s'escriuen amb l·l les paraules següents: ampul·lós, apel·lar, bèl·lic, cal·ligrafia, cancel·lar, capil·lar, cèl·lula, circumval·lació, constel·lació, cristal·lí, el·lipse, estel·lar (però: estelat), excel·lent, fal·laç, fal·lera, flagel·lar, gal·licisme, idil·li, instal·lar, intel·ligent, interpel·lar, mal·leable, maxil·lar, medul·la, metàl·lic, mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·límetre, miscel·lània, mol·lusc, nul·la, pal·liar, pàl·lid, paral·lel, pel·lícula, penicil·lina, pol·len, protocol·lari, pul·lular, putxinel·li, rebel·lió, satèl·lit, síl·laba, sigil·lós, sol·licitar, xarel·lo, xitxarel·lo...

 

S'escriuen amb h les paraules següents: haixix, ham, harmonia, heràldic, herba, hereu, hissar, hivern, hivernacle, hort, hulla, humitat...

Així com alguns mots cultes: hecatombe, hectolitre, hel·lènic, hemisferi, hemorràgia, hèrnia, hipòtesi, higiene, hipèrbole...

I algunes interjeccions: ah!, oh!, hala!, ehem!, haha!...

 

Porten h intercalada: ahir, adherir, anihilar, conhort, cohesió, exhaurir, inherent, subhasta... I els compostos alhora, tothora, tothom...

Alerta! No porten hac les paraules següents, coet, cacauet, orxata, ostatge, orfe, Ester, Elisabet...

 

Escrivim r:

→ A principi de paraula: rosa.

→ Darrere de consonant: conreu.

 

Escrivim rr:

→ entre vocals: terra, arròs.

Hi ha, però, uns quants mots compostos en els quals s'escriu r encara que estigui entre vocals: arítmic, antireligiós, autoretrat, multiracial, eradicar, extraradi, monoraïl, suprarenal, neorealisme, termoregulador, ultraràpid...

 

A final de mot, la r gairebé no es pronuncia mai. La porten les paraules següents:

→ Els infinitius (cantar, témer, dormir), tret dels de la segona conjugació que acaben amb -re (caure, moure).

→ Les formes del perfet perifràstic (va cantar, va servir...).

→ Les paraules acabades amb els prefixos de derivació -ar (bestiar), -er (fuster), -or (negror) i  -dor (venedor).

→ Les paraules derivades que presenten -r en alguna altra paraula de la mateixa família: clar (clara), segur (seguretat)...

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.