Unitat 43

Les grafies b/v

Contingut exercicis

 

Escrivim b:

→ Davant de l i r:

blanc, saludable, moble...

arbre, pebre, sobre...

→ Quan el mot primitiu porta p:

cap: cabdal

rep: rebre

cupcubell

→ Darrere de m:

        ambigu, embenar, ambaixador, tomba, ambulància...

Hi ha, però, tres excepcions: circumval·lació, tramvia, triumvir

 

Escrivim v:

→ Darrere de n:

        conversa, canviar, convidar, invent, enviar...

→ En les terminacions de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació: -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven.

→ Quan el mot primitiu porta u.

blau: blavós

neu: nevar

arxiuarxivar

Hi ha un seguit de mots que deriven directament del llatí i no del català. Són els pseudoderivats.

Mot primitiu Derivats Pseudoderivats
avortar avortament aborció, abortiu
calb calba, calbejar calvície
cervell cervellet cerebral, cerebel
corb (adj.) encorbar curvatura, curvilini
corb (ocell) corbera còrvids
deure devíem bit
escriu escrivent, escrivà escriba
llavi llaviejar labial
lliure lliurement llibertat, alliberar, liberal
moure movent, moviment automòbil,bil, mobilitat
provar aprovar, prova, provador,

provable (que es pot provar)

probable (que és possible)

probabilitat, probatori

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.